Mark- och fastighetsutveckling

Lång erfarenhet inom fastighets- och investeringsbranschen

Omnires fokuserar på utveckling och förädling av markområden och fastigheter. Vi har ett särskilt fokus på hyres- och bostadsrätt samt egnahem och flerbostadshus.